MODİFİYE KOLOFON REÇİNELER

MODİFİYE KOLOFON REÇİNELER

MODIFIED GUM ROSUNS (RB LURESA / SPAIN, RB SOCER / BRAZIL)
PRODUCT DESCRIPTION SOFTENING POINT °C (Ring&Ball) ACID NUMBER GARDNER COLOUR  REACH KKDIK MAIN USES
RESIDIS Disproportionated Gum Rosin 58-65 142-150 max. 8 Adhesives, Soldering Fluxes, Master Batches and Pigments
RESIDIS 40 Disproportionated Gum Rosin 36-42 125-155 max. 8 Adhesives, Soldering Fluxes, Master Batches and Pigments
RESIDIS 455 Disproportionated Gum Rosin 70-75 130-160 max. 8 Adhesives, Polymerization Emulsifiers, Air Entraining Agent for Cement, Master Batches and Pigments
RESISOAP 455/70 Disproportionated Gum Rosin Soap Paste max. 12 max. 10 Polymerization Emulsifiers, Air Entraining Agent for Cement
RESISOAP 455/80 Disproportionated Gum Rosin Soap Paste max. 12 max. 10 Polymerization Emulsifiers, Air Entraining Agent for Cement
RESIDIS POLYMER Polymerized Gum Rosin 95-105 140-150 max. 10 Adhesives, Depilating Waxes, Soldering Fluxes, Master Batches and Pigments
RESIDIS POLYMER 35 Polymerized Gum Rosin 83-93 105-120 max. 9 Adhesives, Depilating Waxes, Soldering Fluxes, Master Batches and Pigments
HIGHLY STABILIZED ROSIN
RESIDHERE FD 80 WW-X Disproportionated Gum Rosin without Tendency to Crystall min. 75 155-170 max. 7 General Adhesives, Depilatory Waxes

 

DIBASIC ACID - MODIFIED ROSINS (RB LURESA / SPAIN)
PRODUCT DESCRIPTION SOFTENING POINT °C (Ring&Ball) ACID NUMBER GARDNER COLOUR KKDIK MAIN USES
COLMODIF R 330 Dibasic Acid Modified Gum Rosin 120-130 240-260 10 max Inks, Bitumen Modifiers, Protective Coatings or Lacquers
COLMODIF 295 F Dibasic Acid Modified Gum Rosin 145-155 280-320 10 max Inks, Bitumen Modifiers, Protective Coatings or Lacquers

 

ALKYD RESINS (RB LURESA / SPAIN)
PRODUCT DESCRIPTION SOFTENING POINT °C (Ring&Ball) ACID NUMBER GARDNER COLOUR MAIN USES
RESALKYD 105 Alkyd Resin Modified with Rosin and Esterified 100-110 25 max 8 max Master Batches and Pigments, Protective Coatings or Lacquers

 

CONSTRUCTION - MINING - TYRE & RUBBER (RB SOCER / BRAZIL)
DISPROPORTIONATED ROSIN
PRODUCT DESCRIPTION SOFTENING POINT °C (Ring&Ball) ACID NUMBER GARDNER COLOUR DEHYDROABIETIC ACID MAIN USES
RESIDHERE DP 40 Disproportionated Rosin 50 min 130 min 3-4 30 min Additive Cement and Mortars, Emulsifier in Rubbers, Dust suppressor in Minning Industry
RESIDHERE DP 50 Disproportionated Rosin 70-85 140-165 6-7 52 min Additive Cement and Mortars, Emulsifier in Rubbers, Dust suppressor in Minning Industry

 

SAPONIFIED ROSIN
PRODUCT DESCRIPTION SOLID CONTENT PH ACID NUMBER DEHYDROABIETIC ACID ABIETIC ACID
RESIDHERE AB 150 Disproportionated Rosin Soap 47-55 9-12
RESIDHERE AB 180 Disproportionated Rosin Soap 78-84 9-14 35-45 2,5 max

 

FUMARIC ACID MODIFIED ROSIN
PRODUCT DESCRIPTION SOFTENING POINT °C (Ring&Ball) ACID NUMBER GARDNER COLOUR KKDIK MAIN USES
RESIDHERE AB 100 Fumaric acid modified rosin 95-105 170-185 6-7 Size for paper, raw material for resins
RESIDHERE AB 115 Fumaric acid modified rosin 105-115 210-250 7-8 Size for paper, raw material for resins

 

 

Modifiye Kolofon Reçineler, Disproporsiyonlaşma ve Polimerizasyon reaksiyonları sonucu elde edilen modifiye Gum Rosinlerdir.

Disproporsiyonlaşma ile yüksek oksidasyon direnci ve Dimerizasyon ile daha yüksek karalılık elde edilir.(Stabiliteyi geliştirmek için uygulanan modifiye reçine elde etme yöntemidir.Reçinenin ana bileşenlerinden olan abietik asit dimerize edilerek, çift bağ sayısı azaltılır.Bu şekilde polimerize edilebilir ve yüksek kararlılık ve oksidasyon direnci sağlanır.)

Doğal reçineler (Gum Rosinler) ile karşılaştırıldığında, daha yüksek yumuşama noktasına, daha yüksek viskoziteye ve çok daha yüksek oksidasyon direncine sahiptir, katı formdadır. Disproporsiyonlaşma ile yüksek oksidasyon direnci elde edilir. Dimerizasyon ile daha yüksek karalılık elde edilir.(Stabiliteyi geliştirmek için uygulanan modifiye reçine lede etme yöntemidir.Reçinenin ana bileşenlerinden olan abietik asit dimerize edilerek, çift bağ sayısı azaltılır.Bu şekilde polimerize edilebilir ve yüksek kararlılık ve oksidasyon direnci sağlanır.)

Ayrıca Modifiye Gum Rosinler daha düşük kristalleşme eğilimine sahiptir.Kolofon Reçineler yapısal olarak sahip oldukları asitler sebebiyle kristalleşme eğilimi gösterirler.Bu kristaller suda çözünmez ve alkalidir.Kullanılan üründe kristalleşme viskoziteyi olumsuz etkiler ve probleme neden olur.Modifiye Kolofon reçineler kristalleşmeme özellikleri ile oldukça önemlidir.

ÜRÜNLER;

RESIDIS, RESIDIS 40, RESIDIS 455, RESISOAP 455/70, RESISAOP 455/80, RESIDIS POLYMER,RESIDIS POLYMER 35,RESIDHERE FD 80

ÇİFT BAZLI ASİTLE MODİFİYE EDİLMİŞ REÇİNELER

Çift bazlı asitle modifiye edilmiş reçineler, çift bazlı asitlerin kullanılmasıyla elde edilir. Reçinenin kimyasal, fiziksel ve işlevsel özelliklerini iyileştirmeyi amaçlar.Çift bazlı asitle modifiye edilmiş reçineler, Kolofon Reçinelere göre,  daha yüksek asiditeye sahip, yüksek erime dereceli reçinelerdir.

Ürünler;

COLMODIF R 330

COLMODIF 295 F

MODİFİYE KOLOFON REÇİNELER ile ilgili sıkça sorulan sorular

Modifiye kolofon reçinelerin doğal reçinelerden( gum rosin) farkı daha yüksek yumuşama noktasına, daha yüksek viskoziteye ve çok daha yüksek oksidasyon direncine sahiptir.

Alkid Resin( alkid reçineler ) yüzey kaplama ve cilalama sektöründe kullanılır.

Çift bazlı asit modifiye reçine( gum rosin) mürekkep üretiminde, yüzey kaplama ve cilalama sektöründe kullanılır.

MODİFİYE KOLOFON REÇİNELER ile ilişkili Blog'lar