ÇAM TEREBENTİN VE TÜREVLERİ

ÇAM TEREBENTİN VE TÜREVLERİ

GUM TURPENTINE (RB LURESA / SPAIN, RB SOCER / BRASIL)
DESCRIPTION ACID NUMBER DENSITY (g/cm3) ALPHA PINENE % BETA PINENE % FLASH POINT ºC REACH MAIN USES
SPANISH GUM TURPENTINE max. 1 0,860-0,875 70-90 10-25 30-36 Solvent for Paint Industries, Applications in the Perfumery Industry and in the Pharmaceutical Industries
ELLITTII GUM TURPENTINE max. 3 0,860-0,875 43 min 35 min. 37-40 Solvent for Paint Industries, Applications in the Perfumery Industry and in the Pharmaceutical Industries
GUM TURPENTINE SUPERGRADE max. 2 0,860-0,875 55 max 50 min. Solvent for Paint Industries, Applications in the Perfumery Industry and in the Pharmaceutical Industries
TERPENES (RB SICER / BRASIL)
PRODUCT DESCRIPTION SOFTENING GRAVITY ACID NUMBER APHA COLOUR WATER (%) REFRACTION (20ºC) REACH MAIN USES
ALPHA PINENE Aromatic Terpenes 0,856-0,870 0.5 30 max 0.2 1,460-1,480 Chemical intermediate in the production of pine oil, mrcene, camphene, dihydromircenol and other substances used in fragrance formulation. Polyterpene resins
BETA PINENE Aromatic Terpenes 0,867-0,870 0.5 30 max 0.5 1,460-1,480 Chemical intermediate in the production of pine oil, mrcene, camphene, dihydromircenol and other substances used in fragrance formulation. Polyterpene resins
DIPENTENT (SOLVENTE AP-50) Aromatic Terpenes 0,850-0,870 0.5 30 max 0.5 1,460-1,480 Fragrances and Essences, Applications in the perfumery industry; Solvent for the ink industry
DIPENTENE (SOLVENT AP-50 SUPERGRADE) Aromatic Terpenes 0,850-0,870 0.5 max 30 max 0.5 1,460-1,480 Applications in the perfumery industry
DIPENTENE (SOLVENT 820-T) Aromatic Terpenes 0,830-0,870 0.5 max 60 max 0.5 1,460-1,480 Solvent for the ink industry
PINE OIL (RB SOCER / BRAZIL)
PRODUCT DESCRIPTION SPECIFIC GRAVITY ACID NUMBER APHA COLOUR WATER (%) REFRACTION (20ºC) REACH MAIN USES
RESCOL EXTRA Pine Oil 0,888-0,898 2.00 Yellowish 0.5 1,471-1,479 Disinfectants, fragrances and essences, masking agent for paints, carrier in the agrovet industry, mineral flotation (specially graphite), industrial degreasers, reticulate agent for paints (forced drying stove) to avoid bubbling
RESCOL 65 Pine Oil 0,911-0,917 2.00 Yellowish 0.5 1,479-1,483 Disinfectants, fragrances and essences, masking agent for paints, carrier in the agrovet industry, mineral flotation (specially graphite), industrial degreasers, reticulate agent for paints (forced drying stove) to avoid bubbling
RESCOL 75 Pine Oil 0,915-0,925 0.2 max 30 max 0.5 1,479-1,483 Disinfectants, fragrances and essences, masking agent for paints, carrier in the agrovet industry, mineral flotation (specially graphite), industrial degreasers, reticulate agent for paints (forced drying stove) to avoid bubbling
RESCOL 85 Pine Oil 0,925-0,930 0.20 30 max 0.5 1,479-1,483 Disinfectants, fragrances and essences, masking agent for paints, carrier in the agrovet industry, mineral flotation (specially graphite), industrial degreasers, reticulate agent for paints (forced drying stove) to avoid bubbling
TERPINYL ACETATE Pine Oil 0,958-0,963 1.00 30 max 0.2 1,462-1,466 Fragrances and essences
TERPINEOL Pine Oil 0,932-0,940 0.2 20 max 0.6 1,480-1,483 Fragrances and essences

 

Terebentin elde etme yöntemleri;
1-Canlı ağaç gövdesinin yaralanması ile sızan reçinenin distilasyonu.
2-Ağacın çeşitli kısımlarının yongalanıp bir çözücü ile ekstraksiyonu veya distilasyonu.
3-Ağacın çeşitli kısımlarının karbonizasyonu (destructive distillation) ile elde edilen ürünler arasından terebentinin fraksiyonlanması.
Terebentinin temel bileşenleri çok fazla reaktiviteye sahip olan pinenlerdir. Bunlar kolaylıkla kondensasyon veya çevrilme reaksiyonlarına gidebilen bisiklik terpenlerdir. Asidik koşullarda monosiklik ve trisiklik terpenleri oluşturma veya çevrilme ile farklı halka sistemindeki bisiklik terpenlere dönüşme eğilimindedirler. Ortamda su veya diğer hidroksil içeren bileşikler bulunuyorsa halka açıldığında çift bağa katılma reaksiyonları oluşarak monosiklik terpenler elde edilir. Alfa pinen halkası termal olarak da açılabilir ve dipenten ile açık zincirli terpenler oluşur.

Terebentininin bileşenlerinden en düşük kaynama noktasına sahip ve en yüksek oranda bulunan bileşeni olan α-pinen, en önemli bileşeni α-terpineol olan terpen alkollerin karışımından oluşan sentetik pine-oil yapımında kullanılmaktadır. Bugün üretilen pine-oil’ın %80-85 kadarı α-pinenin seyreltik mineral asitlerle hidrasyonu ile elde edilen sentetik üründür. Natürel pine-oil denilen kalan %15-20’si ise sülfat terebentininin ve gövde odunundan elde edilen terebentinin fraksiyonlanması ile üretilmektedir. Pine-oil antibakteriyel etkisi, çamsı kokusu, kokusunun sabitliği ve düşük fiyatı nedeniyle dezenfektanlar, temizleme maddeleri ve deterjanlarda geniş ölçüde kullanılmaktadır. Ayrıca tekstil üretiminde, mineral flotasyonunda da yaygın olarak kullanılır.
α-α-Pinenin ikinci gelen kullanım yeri kamfen üretimidir. Kamfen ise bir klorlu hidrokarbon insektisid olan toxaphen ile sabun ve deterjan kokulandırılmasında kullanılan izobornilasetat üretimlerinde çıkış maddesidir. Bunların dışında çeşitli tutkalların yapımında, temel bileşen olarak çikletlerin yapımında, solvent olarak kauçuğun ıslahında ve ham madde olarak politerpen 3 reçinelerinin yapımında kullanılan dipenten de α-pinenin kullanımında önemli yer tutar. Ve bu alanlarda petrolden üretilen reçinelerle terebentin arasında önemli bir rekabet bulunmaktadır. α-Pinen ayrıca bazı doğal ve sentetik uçucu yağların ana bileşeni olan ve çiçeksi kokusu ile parfümeride geniş kullanıma sahip linalool içeren çeşitli koku ve parfümlerin bileşimlerinde bir çıkış maddesi olarak da kullanılır. Koku ve lezzet verici maddeler, uçucu bileşiklerin farklı fonksiyonlu guruplara sahip kompleks karışımlarından oluşurlar. Bu bileşikler ile yapılan çalışmalar uzun yıllardır GC ve GC-MS analizleri üzerinde yoğunlaşmıştı ve bu karışımların bileşenlerinin bir envanterini yapmaya yönelikti. Son yıllardaki çalışmalar ise biyogenesis ve biyoteknolojik sentezlerin önem kazanmasıyla duyusal algılama ile ilişkili duyusal aktif bileşenlerin stereokimyasal yapılarının aydınlatılmasına yönelmiştir. Uçucu bileşiklerde bu tür analizler için yüksek ayırım sağlaması, kompleks maddeler içindeki enantiomerik bileşimi tayin etmeye uygun olması, çok düşük koku eşiğine sahip bileşiklerin tayini için uygun olması yüzünden en fazla tercih edilen analiz yöntemi gaz kromatografisidir. Enantiomerik bileşiklerin gaz kromatografisinde analizi için iki yöntem vardır:
Terebentinin bileşiminde bulunan beta-pinen de α-pinen gibi kamfen ve pine-oil oluşturacak benzer reaksiyonlara girer.
Beta-pinen için başlıca kullanım alanları; koku ve tatlandırıcıların,bazı vitaminlerin ve terpen reçinelerinin üretimidir. Beta-pinen ayrıca mirsen, limonen, dipenten gibi birçok bileşiğin üretiminde kullanılır.
Terpen teriminin kökeni turpentinden gelmektedir.Turpentin’de hidrokarbon ve reçine asitleri oluşmaktadır ve bu kelime çam reçinesi anlamına gelmektedir.
Terpenler bitki dokularında proteinlerle birleşmiş şekilde, glikozit veya organik esterleri halinde ve çoğunlukla serbest halde bulunurlar. Terpenlerin karbon sayısı 10-15 arasındadır. Bitkiden su buharı distilasyonu ile yüksek miktarda, karbon içerenler ise ekstraksiyon yöntemi ile ayrılır. Terpenler ksilem ve floemde bulunan reçine hücreleri, kanalları ve parankima hücreleri içinde depolanmaktadır. Terpenler, epitelyum hücreleri tarafından salgılanır.
Kullanım: Terpen içeren bitkiler alternatif tıpta ilaç olarak kullanılır. Çünkü antiparosidik, antihiperglisemik, antimikrobiyal, antifungal, antiviral, antihiperglisemik etkiye sahiptirler. Esans yağları gıda sektörü, aroma terapi ve parfümlerde kullanılır.

 

ÇAM TEREBENTİN VE TÜREVLERİ ile ilgili sıkça sorulan sorular

Tarım,dezenfektan üretiminde ,parfüm ve ilaç sektöründe, Endüstriyel ve sanatsal boyaların üretiminde kullanılır.

Terebentin yağı ve çam yağı, çam ağaçlarından elde edilen yağlardır, ancak tamamen farklı iki maddedir.Terebentin yağı çam ağacının reçinesinden yapılırken, çam yağı aynı ağacın iğnelerinden veya yapraklarından damıtılır. İkisi arasındaki en önemli fark, terebentin yağının uçucu ve yanıcı bir sıvı olması, çam yağının ise nispeten stabil bir sıvı olmasıdır.

ÇAM TEREBENTİN VE TÜREVLERİ ile ilişkili Blog'lar