industry

İnsan nüfusunun artışıyla birlikte, dünya üzerinde besin ihtiyacı da artmıştır. Bu sebeple hasat edilen taze meyve ve sebzelerin % 25-80'inin bozulma sonucu çöpe atıldığı tahmin edilmektedir.Yenilebilir kaplamalar ile meyvelerin kaplanması, hasattan sonra raf ömrünü uzatma yöntemlerinden önemli bir tanesidir.

Modifiye edilmiş Reçine esterleri (Gum Rosin Esterler); Fumarik Reçineler ve Maleik Reçineler meyve kaplaması formülasyonuna eklenerek diğer bileşenlerle birlikte karıştırılarak kaplama malzemesi oluşturulur. Formülasyon, meyvelere uygulandığında koruyucu bir film oluşturur.

Modifiye edilmiş Reçine esterleri (Gum Rosin Esterler) meyve ve sebzelerin doğal ya da sentetik yeni bir tabaka ile kaplanarak ortamda bulunan mikroorganizmalar ile temasının kesilmesini, çürümelerini önler, raf ömrünü uzatır ve su aktivitesi değerinin düşmesini önleyerek depolama sürelerini uzatmaktadır. Ayrıca parlak malzemeler ile oluşturulan kaplamalar meyve ve sebzelerin görünümlerini daha çekici hale getirerek ticari değerinde artış sağlar.

Fumarik asit ve Maleik asit ile modifiye edilmiş reçinelerin meyve kaplaması uygulamalarında kullanılması halinde bu ürünlerin yerel ve ulusal gıda düzenlemelerine uygun olması gerekir.

Sürdürelebilir besin ihtiyacı için büyük öneme sahip ve sektörde en çok tercih edilen Modifiye Gum Rosin ürünlerimiz, Maleik ve Fumarik Reçineler olmak üzere aşağıda ki gibidir:

RESIDHERE AF 150

RESIDHERE AF 155

RESIDHERE AF 160

RESIDHERE AM 150

RESIDHERE RF 130

Meyve Kaplama ile ilişkili Ürünler