Kauçuk ve Lastik Reçineleri

industry

Kauçuk hamuru üretiminde birçok farklı kimyasal element kullanılır.Bu elementlerden biri de  Çam ağaçlarından elde edilen, Kolofon reçinelerdir(Gum Rosinler) ve  girdikleri hamurun homojenitesini arttıran önemli bileşenlerdir. Kauçuk hamuru üretiminde kolofon reçine (Gum Rosin), kauçuk, dolgu maddeleri ve diğer katkı maddelerinin homojen bir karışımını sağlamak amacıyla bağlayıcı olarak, yapıştırıcı özelliği ile kauçuk hamurunun kalıcı bir şekilde birleşmesini ve istenen şekli almasını sağlar.

Kolofon reçine(Gum Rosin), kauçuk hamuruna elastiklik ve esneklik sağlar ve bu sayede kauçuk ürünlerin çeşitli uygulamalarda bükülme, gerilme ve deformasyon gibi mekanik streslere dayanabilmesini sağlar.Ayrıca Kolofon Reçine (Gum Rosin) kauçuk hamurunda sıcaklık stabilitesi sağlayarak, kauçuğun yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında bile yapıştırıcı özelliklerini korumasını sağlar

 

Kauçuk ve Lastik sektörlerinde reçineler güçlendirici, kürleştirici, yapışkanlaştırıcı ve yapıştırıcı olmak üzere farklı amaçlarla kullanılırlar.

Güçlendirici (Reinforcing) Reçineler: Kolofon Reçineler (Gum Rosin), kullanıldığı kauçuğun yırtılma direnci, ilk yırtılma direnci, aşınma direnci özelliğini arttırarak, ürünlerde daha iyi sertlik, azaltılmış sıkıştırma ile daha iyi dayanıklılık, ısı, yağ ve çözücü direnci vermektedir.

Kürleştirici (Curing) Reçineler: Isıyla reaktivite gösterecek şekilde tasarlanmış olan kürleştirici reçineler, özellikle bütil kauçuk hamurunun vulkanizasyon işleminde kürleşme performansını arttırmak için kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bütil kauçuk ile nitril, doğal kauçuk ve polikloropren kauçuklarının harmanlarında da kullanılabilmektedir.

 

Günümüzde en çok kullanılan, en ucuz ve en eski kauçuk kürleştirme/vulkanlaştırma metodu sülfür içerikli kimyasalların kullanılmasıdır. Kürleştirici ajan olarak fenolik reçinelerin kullanılması diğer metotlara göre avantajlar sağlamaktadır. Sülfür varlığında kürleştirme yapıldığında kauçukta karbon-sülfür bağları oluşurken fenolik reçine ile kürleştirme yapıldığında ise karbon-karbon bağları oluşmaktadır. Karbon-karbon bağları özellikle yüksek sıcaklıkta neme maruz kalınması durumunda karbon-sülfür bağlarına göre hidrolize karşı çok daha dayanıklıdır. Sülfür ile kürleme teknolojisi ile kürleştirilen kauçukta, çapraz bağ yoğunluğu maksimum seviyeye çıktıktan sonra karbon-sülfür bağlarının parçalanma reaksiyonu görülmektedir. Fenolik reçine ile kürleştirilen kauçuklarda ise tersine reaksiyon çok daha yavaş şekilde gerçekleşir ve bu özelliği ile bazı özel uygulamalarda önem kazanmaktadır.

Bu gruptaki reçineler halojen içeren elastomerler ve metal klorür katalizörleri ile beraber kullanılmaktadır. Bu reçinelerin kullanımı ile vulkanize bütil kauçuklar; kurumaya, yüksek ısı ve basınca karşı dirençli, çiçeklenmeyen, lekelenmeyen ve yüksek modülüs değerlerine sahip ürünler haline gelmektedir.

 

Yapışkanlaştırıcı (Tackifying) Reçineler:

Yüksek yapışma seviyeleri gerektiren otomotiv lastiklerinin ve mekanik kauçuk ürünlerinin katmanlı üretilmesi sırasında katmanlar arası yapışkanlaştırıcı olarak kullanılması için geliştirilmiş reçineler sentetik kauçuk ve doğal kauçuk harmanları ile uyumludur.

Günümüz teknolojisi ile artan sentetik kauçuk performansları doğal kauçuğun yerini almaktadır. Ancak doğal kauçuğun en büyük özelliği olan katmanları bir arada tutma kabiliyeti sentetik kauçuklarda doğal kauçukta olduğu kadar kuvvetli değildir. Otomotiv lastiği, konveyör bant, kauçuk esaslı hortum, astar, paspas, levha, kumaş astarlı kauçuk ve kauçuk yapıştırıcılar gibi farklı ürünlerin üretiminde kullanılan kauçuk hamurlarında yapışkanlaştırıcı reçineler kullanılmaktadır.

Yapıştırıcı (Adhesive) Reçineler:

Yapıştırıcı reçineler ısıyla aktive olacak şekilde formüle edilmiş, neopren, kloropren ve diğer elastomer bazlı yapıştırıcılar ile uyumlu olarak sentezlenmektedir. Bu reçineler kauçuk bazlı yapıştırıcılara düşük başlangıç viskozitesi ve viskozite kararlılığı vermektedir. Yeşil yapıştırma, açılma zamanı ve yapıştırma kuvveti gibi parametreler dikkate alınarak bu yapıştırıcı reçineler üretilmektedir.

Aromatik hidrokarbon, ester ve keton gibi çözücülerde çözünebilen bu reçineler, kauçuk bazlı yapıştırıcılar, döşeme, ayakkabı, deri, otomotiv yapıştırıcıları, tel emaye, kaplama ve cila gibi alanlarda kullanılmaktadır.