industry

Baskı mürekkebi, renkli bir pigmentin bir sıvı içindeki dispersiyonudur ve bir baskı altı malzemesi üzerinde görüntü meydana getirmek üzere formüle edilmiştir . Bütün baskı mürekkepleri dört ana bileşenden oluşmaktadır;  renklendirici, bağlayıcı, çözücü ve katkı maddeleridir.

Baskı mürekkepleri üretiminde reçineler, baskı mürekkeplerinin viskozitesini ayarlamak, pigmentlerin yüzeylere yapışmasını sağlamak ve baskı kalitesini artırmak gibi genel amaçlarla kullanılır.

Baskı mürekkebi içerisinde bağlayıcı olarak kullanılan reçineler mürekkebin sertlik, parlaklık, yapışkanlık ve esneklik özelliklerine katkıda bulunurlar.

Baskı mürekkeplerine parlaklık ve opaklık kazandırmak için de reçineler kullanılabilir, Kullanılan reçine sayesinde baskıların canlı ve iyi görünümde olmasını sağlar.

Maleik Reçineler, Fumarik Reçineler, Penta Ester Reçineler, Modifiye reçineler (Çift bazlı asitle modifiye edilmiş reçineler, Maleik Modifiye Gliserol ester reçineler, Maleik Modifiye Pentaeritritol Ester Reçineler vb.)