industry

Sakız (çiklet) tüketimi ve üretimi çok büyük bir sektörel boyuta ulaşmıştır. Farklı tipte birçok çeşit sakız üretilse de, sakız ham maddesi (hamuru) ve mayası aynı kalmaktadır.

Sakız Mayası, sakıza “çiğneme” özelliği kazandıran maddedir ve elastomerlerden, reçinelerden, yağlardan ve emülgatörlerden oluşur. Bu maddeleri biraraya getirerek, sakız mayası sakız üretmek için en önemli hammadde olarak bilinir. Sakızın yapısı, çiğneme ve balon yapma özellikleri sakız mayasına  ve doğrudan kullanılan hammaddelerin kalitesine bağlıdır.

Sakız mayası üretiminde kullanılan en önemli iki reçine çeşidi, reçine esteri (Glycerol ester)  ve Hidrojene reçine esterleridir. Sakız mayasının içeriğinde yer alan reçine esterlerinin, iki temel fonksiyonu vardır, birincisi çiğneme (mastikasyon) maddesi olmaları, ikincisi ise, elastomerler ve dolgu maddeleri arasında bağlayıcı ajan olarak görev yapmalarıdır.

Gıda maddesi esterleri olarakta bilinen reçine esterlerimiz aşağıda ki gibidir;

RESIESTER 90;

RESIESTER GUM A; Gum rosinin (Kolofon Reçinenin) Deodorizasyonu ile elde edilmiş gliserol esterdir.

RESIESTER GUM A ürünümüz sakız mayası, içecek konsantreleri, yapıştırıcılar, mürekkep ve koruyucu kaplama bileşimleri gibi çeşitli doğal ve sentetik ürünlerin işlenmesi ve formülasyonunda kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir.Resiester 90 Gıda Kimyasalları Kodeksine(Food Chemical Codex) uygun olarak üretilmiştir.Kosher Sertifikasına sahiptir.

RESIESTER GUM A alifatik, aromatik ve klorlu hidrokarbonlar, ketonlar, esterler ve daha yüksek alkollerde çözünür. Suda çözünmez.

 

RESIESTER NA

RESIESTER GUM DA Gum rosinin (Kolofon Reçinenin) Polimerizasyonu ve Deodorizasyonu ile elde edilmiş gliserol esterdir.

RESIESTER GUM DA sakız mayası, içecek konsantreleri, yapıştırıcılar, mürekkep ve koruyucu kaplama bileşimleri gibi çeşitli doğal ve sentetik ürünlerin işlenmesi ve formülasyonunda kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir.Resiester 90 Gıda Kimyasalları Kodeksine(Food Chemical Codex) uygun olarak üretilmiştir.

RESIESTER GUM DA aromatik ve klorlu hidrokarbonlarda, ketonlarda, esterlerde ve yüksek alkollerde çözünür. Alifatik hidrokarbonlarda kısmen çözünür. Suda çözünmez.

HYDRODHERE EG 90 F